Welke gegevens verzamelen we? Waarom? En hoe lang?

We verzamelen je emailadres (indien meer gegevens, hier vermelden); We contacteren je enkel voor die zaken die rechtstreeks voortvloeien uit onze beweging. Hieronder vallen onder andere een periodieke nieuwsbrief met updates over mijn politieke activiteiten, uitnodigen voor events in het kader van onze beweging, informatie over standpunten, enz... We zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor commerciële doeleinden of aan derden bezorgen met die doelstelling. Rechtsgrond: het inschrijven op de nieuwsbrief en het akkoord verklaren met deze privacy disclaimer. Bewaren van de persoonsgegevens tot iemand zich uitschrijft.

Jouw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je bij ons opgeeft. Open2040 heeft een wettelijke verplichting om jouw gegevens correct bij te houden en vraagt daarom jouw medewerking om eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Je kan te allen tijde de gegevens die we over je bewaren opvragen via info@open2040.be, alsook wijzigingen laten doorvoeren.

We vragen niet méér gegevens dan nodig en bewaren de gegevens niet langer dan vereist. Open2040 verzamelt via deze website geen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, maar enkel voor de doeleinden die je zelf opgeeft, zoals het ontvangen van e-mails over de initiatieven van Open2040. Al onze nieuwsbrieven bevatten een uitschrijflink.

U heeft verschillende rechten wat betreft uw persoonsgegevens.
Meer specifiek heeft u het recht om:
bevestiging te verkrijgen dat we uw persoonsgegevens verwerken, en een kopie vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben.
ons te vragen om uw persoonsgegevens te updaten, of om persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze incorrect of onvolledig zijn.
ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, of de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, te beperken.
uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming).
bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u graag een van deze rechten wil uitoefenen of indien u andere vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ons contacteren op info@open2040.be, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.