Beste Vrienden,

We leven in een prachtige tijd en in een prachtige gemeente. Onze gemeente bestaat uit drie zeer leuke dorpen. Kortom veel om het komende jaar positief tegemoet te gaan. In Affligem is het goed om te wonen, te leven en te genieten. Bovendien heeft 2018 zo iets magisch… dat getal 18, die grote stap vaak in een mensenleven, en eerlijk die leeftijd die iedereen altijd wil houden.

Beste vrienden, 2018 wordt een bijzonder politiek jaar! In oktober mogen onze inwoners de kaarten schudden. Voor sommigen is dat het enige ogenblik om te luisteren naar de kiezer, voor ons is het de vernieuwing van een contract en contact dat 6 jaar aan een stuk moet worden onderhouden. Vandaag leven wij in een participatieve democratie, kiezers willen zich op alle media direct uitspreken over keuzes, het is onze taak daar continu rekening mee te houden. Er zijn nu eenmaal nog politici uit het verleden die denken dat ze enkel “moeten zetelen”. Dit tijdperk is afgesloten. Wij - beste vrienden - beseffen dat wij moeten sturen, besturen, maar dat we continu moeten naar de input van onze passagiers luisteren.Zodat wij de Taxi zijn die onze inwoners meeneemt voor een rit naar de toekomst! Want laat ons durven gaan voor een langetermijnsbeleid, dat de problemen werkelijk aanpakt. Directe ingrepen - gekadert in een langetermijnsvisie -zijn zaken die onze gemeente ook in moeilijk beleidsdomeinen terug op de rails kan zetten. Ja vrienden, kermissen zijn ook leuk en soms zelfs een geseling waard. Maar naast zo’n populair beleid, moet er ook de politieke moed zijn om zaken werkelijk aan te pakken. Onze inwoners vragen dit! Zij vragen duidelijke toekomstbakens, zij vragen politici die de lijnen met hen uitzetten, die durven beslissen en durven het stuur in handen te houden. Denkt de meerderheid nu echt dat onze inwoners enkel wakker liggen van hondentoiletten of kippen tegen de helft van de prijs…. SERIEUS VRIENDEN? Een beleid moet meer zijn dan het aventoe schieten van losse flodders.

Als we kijken wat er vandaag is gebeurd op de serieuze beleidsdomeinen, bv. op vlak van de mobiliteit dan zijn de meeste van onze inwoners zwaar teleurgesteld. En wat tovert de meerderheid uit haar hoed om 5 na 12, een mobiliteitsraad die in 2018 wordt aangesteld, tegen dat deze in werking kan treden zitten we volop in campagne. Als dit geen stijlvoorbeeld is van verstarring en verwarring…. Op de gemeenteraad zong ik bijna “broeder Jacob slaapt gij nog…” Werkelijke knopen zijn deze legislatuur niet doorgehakt, hier en daar wordt een straat heraangelegd, maar voor de rest modderen we verder. Op bepaalde plaatsen in onze gemeente kan je misschien zelfs beter over immobiliteit spreken in plaats van mobiliteit. Of kan u mij vertellen wat er werd gedaan om sluipverkeer te vermijden, de parkeeroverlast aan te pakken en de verkeersdoorstromen vlotter te laten geschieden…. Wel vrienden ons programma bevat hiervoor wel concrete ideëen en wel plannen:
- Wij willen gaan voor extra publieke gemeentelijke parkings in onze dorpen, zodat straten terug dienen om er veilig te stappen of te rijden
- Wij willen een mobiliteitsraad die wordt samengesteld met specialisten en niet met overwicht van politici.
- Wij gaan voor uniforme straatinrichtingen die duidelijk maken waar men 30, 50 en 70 zal kunnen rijden. Ook wat de communicatie betreft met onze inwoner moet en kan het beter. Welke inwoner blijft er nu geboeid door een gemeentelijk informatieblad waar enkel foto’s instaan met zoveel mogelijk leden van het college erbij … Denkt men nu echt SERIEUS zo met onze inwoners te communiceren….

Een gemeentelijk infoblad moet aankondigen welke werken zullen plaatsvinden en ruim vooraf liefst; maar ook belangrijke beslissing van de gemeenteraad en het College dienen via dit kanaal worden meegedeeld. En niet enkel een fotoboekje zijn… En laat ons ook eens stilstaan bij wat er de laatste 5 jaar is gebeurd voor onze lokale zelfstandigen en ondernemers. Kan er iemand zich iets herinneren SERIEUS? Of valt de bedrijfsbelasting hier als enige realisatie op… Onze gemeente heeft nood aan een ondernemersvriendelijk klimaat, niet aan pestbelastingen. Wij willen nieuwe startende handelaars in ons programma zelfs 5 jaar een vrijstelling geven op de gemeentelijke onroerende voorheffing. Want als de handel in je gemeente bloeit, dan bloeit je gemeente op! Deze legislatuur investeren we met onze gemeente meer dan 2 miljoen euro in de vernieuwing van de cultuurzaal. Maar wat is het cultuurbeleid waarin dit kadert? Welke extra culturele agenda gaan we nu aanbieden aan onze inwoners… Ok dat wel als gemeente durven investeren, maar we moeten ook zeggen waarom! Wat is de meerwaarde voor onze inwoners… Beste vrienden u ziet toch ook dat onze gemeente, ons mooie Affligem nog veel meer in haar mars heeft. Onze gemeente heeft alleen een beweging nodig die deze dynamiek kan stroomlijnen en daarom vrienden moeten we onze partij openstellen voor mensen die aan politiek willen doen zonder de klassieke hokjes van de partijpolitiek. Mensen met een hart voor Affligem en een uitgesproken mening die willen meebouwen aan de toekomst van onze gemeente. Mensen die vinden dat alles net dat tikkeltje serieuzer mag worden aangepakt. Mensen die samen met ons positief de toekomst tegemoet gaan en een langetermijnsvisie hebben voor onze gemeente. Beste vrienden ik ga u niet langer op uw honger laten wachten. Achter deze blauwe doek gaan we straks onze naam onthullen, onze beweging kenbaar maken aan Affligem. Mag ik vragen dat onze mandatarissen naar voor komen en samen met mij en de voorzitter, zodat wij samen het logo kunnen onthullen.

Dames en heren, OPEN2040 is klaar voor de toekomst, En dan nu serieus!


Nieuws artikels: RingTV / Goeiendag / VRT .

Bekijk hieronder de bekendmaking van de nieuwe beweging: